NOVÁ MÍSTNÍ ORGANIZACE SPO V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ

03/05/2017 NOVÁ MÍSTNÍ ORGANIZACE SPO V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ

 

Dne 2.5. 2017, proběhla ustavující schůze MO SPO Kynšperk nad Ohří. Dle platných stanov , byl zvolen předsedou Petr Tomáš, místopředsedou Petr Ziegler. Nově vzniklá organizace má devět členů, kterými dále jsou : Hana Procházková, Roman Malhocký, Kateřina Hošková, Karel Hošek, Jan Stein, Jana Zieglerová a Jindřich Pippenbacher.

Při vzniku nové organizace byl přítomen předseda krajské organizace SPO  Aleš Kastl a místopředseda KO SPO  Miroslav Procházka.

Nově zvolený předseda MO SPO Kynšperk nad Ohří Petr Tomáš, se ve svém projevu zavázal o rozšíření místní organizace a k aktivnímu se zapojení v petiční akci „ Zeman Znovu 2018.

Miroslav Drobný, místopředseda SPO KK

 

 

Proč SPO?

 

  1. navrhujeme, aby bylo preferenční procento ve volbách do Poslanecké sněmovny dále sníženo z 5 na 3 %
  2. navrhujeme, aby ve volbách do Poslanecké sněmovny byl počet volebních okrsků zvýšen z dnešních 14 na 35
  3. navrhujeme, aby občané i v krajských a celostátních volbách měli možnost vybírat osobnosti z kandidátek více politických stran
  4. navrhujeme, aby starostou, resp. primátorem byl zvolen ten, kdo v komunálních volbách obdržel nejvíce preferenčních hlasů
  5. navrhujeme, aby krajským hejtmanem byl zvolen ten, kdo v krajských volbách obdržel nejvíce preferenčních hlasů
  6. navrhujeme, aby místní referendum bylo platné při menší než 35 % účasti občanů

 
Poslední novinky